W klasycznych systemach obrazowania rentgenowskiego zarówno lampa rentgenowska, jak i detektor są nieruchome lub poruszają się tylko w ograniczonym zakresie kierunków (lewo, prawo, góra, dół). Dlatego nie jest łatwo, a nawet nie jest możliwe, sprawdzenie wybranych obszarów większych konstrukcji, zwłaszcza o złożonych kształtach. 
W przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań obrazowania rentgenowskiego, robotyczny system zapewnia niemal absolutną elastyczność kąta widzenia. Dlatego roboty pozwalają „patrzeć” z innej perspektywy, aby lepiej lokalizować defekty. Ponadto roboty dodatkowo otwierają możliwość korzystania z technik obrazowania 3D, takich jak tomografia komputerowa lub tomosynteza. Są to metody powszechnie stosowane w obrazowaniu rentgenowskim, ale z ograniczonym zastosowaniem w przypadku dużych skomplikowanych kształtów. Roboty przekraczają ten limit. Systemy zrobotyzowane mogą być stosowane w laboratoriach kontroli jakości lub wbudowane w linie produkcyjne.
Zalety robotycznych systemów obrazowania rentgenowskiego:
• Pełna swoboda w doborze kąta obrazowania rentgenowskiego
• Najnowocześniejsze detektory wrażliwe na pojedyncze fotony, mierzące ich długość fali, pozwalają na zaawansowaną identyfikację materiału,
• Wysoka rozdzielczość 30 to 60 µm
• Kontrola online przez operatora
• Automatyczna, powtarzalna inspekcja próbek,
• Łatwość programowania zadań,
• Samodzielne systemy laboratoryjne z możliwością adaptacji,
• Możliwość integracji z liniami produkcyjnymi,
• Możliwość rozszerzenia do obrazowania 3D dzięki tomografii komputerowej oraz tomosyntezie,
• Idealny do inspekcji detali o skomplikowanych kształtach
• Skany powierzchniowe

Standardowo dostępne są obecnie wersje:
• RIS 2D - obrazowanie w jednej płaszczyźnie
• RIS 2D & UT - obrazowanie z wykorzystaniem zliczania fotonów RTG oraz bezstykowych czujników ultradźwiękowych
• RIS 3D - obrazowanie wielopłaszczyznowe z wizualizacją tomografii komputerowej (CT)
• RIS 3D & UT - wielopłaszczyznowe obrazowanie z dołączoną informacją z bezstykowych czujników ultradźwiękowych.

Dodatkowo dostępne:
• obudowa zabezpieczająca z certyfikacją,
• analiza XRD,
• i inne...

Standardowe zastosowania:
• Inspekcja struktury kompozytów,
• Inspekcja krytycznych punktów dużych detali (np. spawów),
• Inspekcja laboratoryjna produktów oraz części,
• Skanowanie części kompozytowych przemysłu lotniczego,
• Inspekcja metalowych złączy w produktach kompozytowych,
• Identyfikacja defektów w kompozytach

CO NOWEGO?

OFERTA

START

KONTAKT

  1. pl
  2. en

Created with WebWave CMS

Ogólne warunki sprzedaży

Polityka prywatności