Oferowane przez nas systemy, pozwalające na spektralne obrazowanie rentgenowskie oparte na zliczaniu fotonów, dostarczają dodatkowych informacji o materiale próbek wraz z doskonałym kontrastem i wysoką rozdzielczością przestrzenną. Informacje o materiale spektralnym służą do rozróżnienia różnych materiałów, które można wykorzystać do identyfikacji interesujących materiałów lub do obliczenia ich ilości w próbce. Zdjęcie spektralne o wysokiej rozdzielczości z pojedynczą ekspozycją zrobione za pomocą WidePIX 5x5 CdTe na płytce drukowanej przedstawia różne komponenty w różnych kolorach.

Obrazowanie spektralne świetnie sprawdza się nie tylko przy kontroli jakości, ale posiadana niezaprzeczalne zalety dla kontroli bezpieczeństwa np. na lotniskach.

Color-X-Scan to system do obrazowania 2D, wykorzystujący najnowocześniejsze detektory do zliczania fotonów. Urządzenie może mierzyć spektrum promieni rentgenowskich w każdym pikselu, zapewniając narzędzie do różnicowania materiałów w próbce. Różnice w materiałach są wizualizowane poprzez powiązanie z nimi kolorów. Dlatego nawet materiały pokazane w zwykłym obrazowaniu rentgenowskim na tym samym poziomie szarości mogą być rozróżnione. 

Color-X-Scan:
• Spektralne obrazowanie rentgenowskie
• Rozdzielczość 30 do 55µm
• Lampa RTG 50kVp @ 1mA
• Pole widzenia 150x133mm
Typowe zastosowania:
• Badania nieniszczące lekkich materiałów
• Obrazowanie małych zwierząt
• Kontrola elektroniki
Color-X-Scan 
Technologia ta identyfikuje np.:
• zanieczyszczenia w materiałach oraz produktach,
• defekty, pęknięcia, niedopasowania,
• rożne tkanki (np. rakowe), w próbkach biologicznych,
• zmiany patologiczne u małych zwierząt w ramach badań przedklinicznych…
oraz wiele więcej – i to wszystko na poziomie mikrometrycznym na obrazach 2D a nawet 3D!
Nasz system “widzi kolory” promieni RTG. Oznacza to, zdjęcia rentgenowskiego zachowują informacje o długości fali RTG. Przeciwnie do standardowego obrazowania, nasze urządzenia wykonują spektralne zdjęcia rentgenowskie. Obrazy spektralne, pozwalają na rozpoznanie materiałów w Waszych detalach. 
Co odróżnia nasze rozwiązanie od innych? 

CO NOWEGO?

OFERTA

START

KONTAKT

  1. pl
  2. en

Created with WebWave CMS

Ogólne warunki sprzedaży

Polityka prywatności